Vandaag een bezoek op locatie gedaan in Bentveld. De nieuwe eigenaresse wilde graag een vrije woning. Ze ervaarde verdriet in de woning en dat voelde niet oké. Bij de scan kwam inderdaad verdriet naar voren uit het verleden. Verdriet waar nooit om gerouwd is. Verdriet dat aandacht wilde en erkenning.

Na deze herkenning en erkenning kan de woning nieuw leven worden ingeblazen en samen met de nieuwe eigenaresse een warme liefdevolle plek worden. Een echt warm thuis in verbinding. Het verleden heeft aandacht gehad en kan nu echt in het verleden blijven.

Met grote uitnodiging naar het heden, naar een WELKOM THUIS!

Inge van Duin

Pin It on Pinterest